Marek Bebłot

Urodzony w 1956 r. w Sosnowcu, fotograf, wydawca i redaktor naczelny dwumiesięcznika kulturalnego ArtPost. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wystaw zbiorowych. Jednym z głównych tematów w jego twórczości artystycznej jest muzyka i jej twórcy. Był pomysłodawcą dwutomowego albumu „Penderecki” (wyd. BOSZ, 2004). Jest jego współautorem, tom II tego albumu nosi tytuł „Ogrody Lusławickie” i zawiera wyłącznie zdjęcia Marka Bebłota opisujące miejsce wyjątkowe dla Krzysztofa Pendereckiego jakim jest arboretum oraz fotografie Mistrza w jego otoczeniu. Jest to próba spojrzenia na kompozytora poprzez jego fascynację drzewami i pasję tworzenia parku.
W latach 2006 - 2008 r. wystawę „Penderecki“ prezentowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w wielu miejscach na świecie (w Niemczech, Chorwacji, Wenezueli, Słowenii, Hiszpanii, Brazylii, Kazachstanie, Rosji, Armenii i Urugwaju). Marek Bebłot dwukrotnie towarzyszył Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach w turnée na żaglowcu „Dar Młodzieży“, w 2006 i 2010 roku. W rodzinnym Sosnowcu był dwukrotnie laureatem w konkursach fotograficznych dotyczących architektury miasta (pierwsza i druga nagroda). Na zamówienie Urzędu Miasta Sosnowca powstał w jego wydawnictwie album „Portret miasta“ (wyd. ArtPost, 2010). W 2014 roku wraz z Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki był organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Portret Artysty”, nad którym honorowy patronat przyjął prof. Krzysztof Penderecki. Od 2014 łaczy działalność artystyczną z wydawaniem dwumiesięcznika ArtPost zajmującego się muzyką, literaturą i sztuką. Aktualnie prezentowana jest wystawa o tytule „Manhattan’s Summertime”, będąca wynikiem fascynacji Nowym Jorkiem. Prace Marka Bebłota były nagradzane w wielu konkursach, znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych. Najbliższa wystawa: wystawa zbiorowa „Krzysztof Penderecki- Muzyka wobec obrazu-Ogród wobec muzyki” w Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Czas trwania wystawy: Kwiecień-wrzesień 2021.