Moje fotografie


Krzysztof Penderecki

Fotografowałem Krzysztofa Pendereckiego przez dwadzieścia lat. Starałem się być fotografem, który słyszy Jego muzykę, który widzi Jego drzewa w Lusławicach. Maestro zmarł 29 marca tego roku.


Lusławice


Manhattan


Muzycy

Jednym z moich głównych tematów są muzycy