Marek Bebłot

art photographer

ABOUT ME

...o mnie

Mówi o sobie :

„Fotografuję osoby, miejsca, przedmioty które widzę, ale nie mam pewności, że istnieją. Są to zdjęcia czarno-białe i barwne.”

 

Marek Bebłot zajmuje się fotografią artystyczną i reklamową. Jest autorem około 30 wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wystaw zbiorowych, plenerów i innych działań artystycznych. Jest autorem zdjęć do wielu albumów.

 

Jednym z głównych tematów w twórczości artystycznej jest muzyka i jej twórcy.

Jest współautorem dwutomowego albumu „Penderecki” wydawnictwa BOSZ. Tom II tego albumu nosi tytuł „Ogrody Lusławickie” i zawiera wyłącznie zdjęcia Marka Bebłota opisujące miejsce wyjątkowe dla Krzysztofa Pendereckiego oraz fotografie Mistrza w jego otoczeniu. Jest to próba spojrzenia na kompozytora poprzez jego pasję tworzenia ogrodów. Kolejną pozycją jest „Portret/Portrait“, album o Akademii Muzycznej w Katowicach.

 

Współpracuje z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, którą fotografował między innymi podczas rejsu żaglowcem „Dar Młodzieży“ w 2006 i 2010 r.

 

Marek Bebłot jest również wydawcą, prowadzi wydawnictwo ArtPost.

W 2010 r. wydał album „Sosnowiec- Portret Miasta“ oraz wykonał zdjęcia dla Channel Classics Records  do płyty z utworami Krzysztofa Pendereckiego.

 

Obecnie szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje fotokast, może tutaj połączyć fotografię z muzyką, która jest mu tak bliska.

Fotografie Marka Bebłota prezentowane były poza granicami kraju w ; Niemczech, Chorwacji, Wenezueli, Słoweni, Hiszpani, Brazyli, Rosji, Urugwaju, Armeni i Kazachstanie.

About himself:

„I photograph people, places and things that I see, but I have no certainty that they exist. These are both color and monochrome“.

 

Marek Beblot is an artisitic and commercial photographer. He is the photographer behind over thirty individual exhibitions, on-location shoots and other artistic meetings and gatherings. He is an author of many photographs in several photo albums

 

One of the main themes of his atistic work is music and its creators.

He is the co-author of the two part album „Penderecki“ published by BOSZ. Part II of this album is entitled „Gardens of Luslawice“ and contains photos by Marek Beblot showing places that are very special for Krzysztof Penderecki as well as the Master himself in these exceptional surroundings.

The subsequent work is „Portrait“, the album about The Academy of Music in Katowice

 

In 2010 he published an album "Sosnowiec - Portait of the City" and made pictures for Krzysztof Penderecki's record, which was published by Channel Classics Records.

 

Marek cooperates closely with The European Center of Krzysztof Penderecki Music and National Philharmonic Orchestra of Polish Radio. He was commissioned as the official photographer of orchestra sail tour on famous „Dar Mlodziezy“ in 2006 and 2010.

Marek Beblot is also a publisher – he heads publishing house ArtPost.

 

Currently, his particular interest lays in photocast where music, that is so close to his heart, complements and enhances the photographs.

Marek’s work were exhibited outside of Poland – in Germany, Croatia, Venezuela, Slovenia, Spain, Brazil, Rssia, Urugway, Armenia and Kazachstan.